h

Instructiekaart

Rijschool Henk Neijenhuis werkt met een instructiekaart.  Op deze instructiekaart staan alle onderdelen die je moet leren en beheersen om auto te kunnen rijden. Zodra je een onderdeel beheerst,  krijg je er een nieuw onderdeel bij. Op deze kaart worden alle vorderingen bijgehouden, zo weet jij altijd hoe ver je bent en wat je volgende onderdeel in de les zal zijn. Zo leer ik je stap-voor-stap autorijden.

Efficiency

Door middel van ophalen en wegbrengen zorg ik ervoor dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de lestijden. Aan het einde van jouw rijles haal je de volgende leerling op. Door deze manier wordt er zo efficiënt mogelijk lesgegeven.

1

Flexibiliteit

De rijles wordt in onderling overleg gepland.

Ik haal je elke les thuis of bij een ophaaladres (school, NS station, werk, etc.) op.
Dit is afhankelijk van waar je woont en wat je met mij wilt afspreken.

Vakkennis

Door mijn optimale vakkennis en begeleiding, leer je niet alleen het besturen van de auto maar krijg je ook veel verkeersinzichtelijke tips.

Belangrijke punten bij verkeerssituaties zijn het waarnemen, voorspellen, evalueren, beslissen en handelen. Hierbij is theoretische kennis van groot belang. Door ‘de taal van de weg te verstaan’, wordt het verkeer duidelijker en daarmee ook makkelijker.